Datums: 08.05.2021 Mīļi sveicam Māmiņdienā!


Silti, mīļi un priekpilni sveicieni visām māmiņām, vecmāmiņām un krustmāmiņām!

Lai jums skaista šī svētku diena! Pavadiet to ģimenes lokā un izbaudiet kopā būšanas brīžus.

 

 

 

 

 

Mīļai māmiņai


Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Es mīlu tevi kā nevienu,
Tu esi manim dārgāka
Par saulīti un baltu dienu.

Tu vienmēr esi labiņa
Un žēlo mani katru brīdi:
Riet saule, aiziet dieniņa,
Bet tu aizvienam silti spīdi.

Pie tevis nāku nākdama,
Vai manim bēdas ir vai prieki,
Tev pieder katra domiņa,
Vai svarīgs kas, vai kādi nieki.

Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Par visu vairāk mīlu tevi —
Man balta dzīves taciņa:
Tu savu sirsniņu man devi.
/Rainis/