ĪSFILMA: “GADSIMTS NĪCAS TRADĪCIJĀM UN DZIEDĀTPRIEKAM”

Datums: 17.12.2020 ĪSFILMA: “GADSIMTS NĪCAS TRADĪCIJĀM UN DZIEDĀTPRIEKAM”


Ar prieku un neviltotu gandarījumu Nīcas kultūras centrs nodod jūsu vērtēšanai īsfilmu “Gadsimts Nīcas tradīcijām un dziedātpriekam”, kura simboliski ietver desmit desmitgades un to spilgtākos notikumus, kuri ir piedzīvoti Nīcas etnogrāfiskajā ansamblī. Īsfilmas režijā un notikumu apkopošanā piedalījās Nīcas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Laine Zeile un Nīcas senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga.

Tas bija apjomīgs darbs, jo notikumu ir ļoti daudz un izsijāt svarīgākos nenācās viegli, tomēr rezultāts sevi attaisno, jo noskatoties īsfilmu ir radīts priekšstats par Nīcas etnogrāfiskā ansambļa nozīmīgumu cauri laikiem.

Filmā izmantoti materiāli no Latvijas Nacionālā arhīva , Latvijas Valsts kinofotofonodokumenta arhīva, Nīcas senlietu krātuves, Reinholda Jansona ģimenes arhīva un Nīcas kultūras centra sagatavotie video materiāli.

Svinēsim Nīcas etnogrāfiskā ansambļa 100 gadu jubileju, novērtēsim mūsu tradīcijas un senču gudrības, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm.