Kontakti


KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORE

Sandra Skadiņa
Tālrunis: 63489495, 26434429
E-pasts: sandra.skadina@kultura.dkn.lv

OTAŅĶU TAUTAS NAMS

KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORE

Annija Dita Stanga
Tālrunis: 27834306
E-pasts: annija.dita.stanga@kultura.dkn.lv

BIBLIOTĒKAS

Nīcas pagasta bibliotēkas vadītājas p.i.

Gunita Šime
Tālrunis: 29105652, 63489494
E-pasts: gunita.sime@kultura.dkn.lv

Otaņķu pagasta bibliotēkas vadītāja

Vineta Jušķevica
Tālrunis: 63484554, 20267954
E-pasts: vineta.juskevica@kultura.dkn.lv

SENLIETU KRĀTUVES

Nīcas senlietu krātuves vadītāja

Gita Vanaga
Tālrunis: 63469119, 26461735
E-pasts: gita.vanaga@kultura.dkn.lv

Otaņķu senlietu krātuves vadītāja

Biruta Vāgnere
Tālrunis: 26958901
E-pasts: otankusenlietas@gmail.com; biruta.vagnere@kultura.dkn.lv

SABIEDRISKIE CENTRI

Jūrmalciema sabiedriskais centrs

Centru vada - Kristīne Sīle
Tālrunis: 22408707
E-pasts: jurmalciems@kultura.dkn.lv

Kalnišķu sabiedriskais centrs

Centru vada – Inita Ķaupele
Tālrunis: 28361268
E-pasts: inita.kaupele@inbox.lv

Grīnvaltu sabiedriskais centrs

Centru vada - Gunta Šlosberga
Tālrunis: 27061590
E-pasts: grinvalti@kultura.dkn.lv