Kontakti


NĪCAS KULTŪRAS CENTRS

KULTŪRAS CENTRA VADĪTĀJA (ilgstošā prombūtnē)

Ieva Šmite
Tālrunis: 26670207
E-pasts: ieva.smite@nica.lv

KULTŪRAS CENTRA VADĪTĀJA p.i.

Lelde Jagmina
Tālrunis: 63489495, 26323014
E-pasts: lelde.jagmina@nica.lv

KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZATORE

Sandra Skadiņa
Tālrunis: 63489495, 26434429
E-pasts: sandra.skadina@nica.lv

KULTŪRAS DARBA ORGANIZATORE

Sanita Austere
Tālrunis: 27842689
E-pasts: sanita.austere@nica.lv

BIBLIOTĒKAS

Nīcas pagasta bibliotēkas vadītājas p.i.

Gunita Šime
Tālrunis: 29105652, 63489494
E-pasts: gunita.sime@nica.lv

Otaņķu pagasta bibliotēkas vadītāja

Vineta Jušķevica
Tālrunis: 63484554, 20267954
E-pasts: vineta.juskevica@nica.lv

SENLIETU KRĀTUVES

Nīcas senlietu krātuves vadītāja

Gita Vanaga
Tālrunis: 63469119, 26461735
E-pasts: gita.vanaga@nica.lv

Otaņķu senlietu krātuves vadītāja

Biruta Vāgnere
Tālrunis: 26958901
E-pasts: otankusenlietas@gmail.com

SABIEDRISKIE CENTRI

Jūrmalciema sabiedriskais centrs

Centru vada - Kristīne Sīle
Tālrunis: 22408707
E-pasts: jurmalciems@nica.lv

Kalnišķu sabiedriskais centrs

Centru vada – Inita Ķaupele
Tālrunis: 28361268
E-pasts: inita.kaupele@inbox.lv

Grīnvaltu sabiedriskais centrs

Centru vada - Gunta Šlosberga
Tālrunis: 27061590
E-pasts: grinvalti@nica.lv