Tautastērpi

TAUTASTĒRPI

Nīcas tautastērps ir latviešu kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa. Tajā atspoguļojas tautas daiļrade,

tradīcijas, vēstures procesi, tautas pašapziņas apliecinājums. Vēstures gaitā Nīcas tautastērps ir mainījies.

1578