Jūrmalciema sabiedriskais centrs

Centra vadītāja - Kristīne Sīle

Tālr. 22408707

e-pasts – jurmalciems@nica.lv

Adrese: “Ievas”, Jūrmalciems, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473

Jūrmalciema sabiedriskais centrs darbojas aktīvi – regulāri notiek Jūrmalciema iedzīvotāju iniciatīvas kopas “Aizjomietes” un  interešu kopas “Kalvas” tikšanās.

Kopas organizē dažādus izglītojošus un izklaidējošus pasākumus. Centrā regulāri notiek dažādas izstādes.

DARBA LAIKS P. O. T. C. Pt.
- 10.00 - 17.00 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00 14.00 - 17.00

 

Piedāvātie pakalpojumi

 • Iespēja lasīt grāmatas, žurnālus un avīzes;
 • Tūrisma bukleti;
 • Brīvpieejas internets;
 • Wi-Fi;
 • Kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojumi;
 • Reizi mēnesī – pieņem ģimenes ārsts.

Kalnišķu sabiedriskais centrs

Centra vadītāja – Inita Ķaupele

Tālr. 28361268

e-pasts – inita.kaupele@inbox.lv 

Adrese: “Kalnišķu Dimanti”, Kalnišķi, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473

Kalnišķu sabiedriskais centrs darbojas aktīvi. Katru sestdienu notiek Kalnišķu bērnu tikšanās un dažādas nodarbības Modrītes Stūres vadībā.

2013. gada 2. maijā Kalnišķos tika izveidota biedrība “Kalnišķu Īves”, kura aktīvi darbojas centra telpās, organizējot dažādas teorētiskas

un praktiskas apmācības un kultūras pasākumus ikvienam Kalnišķu iedzīvotājam.

DARBA LAIKS P. O. T. C. Pt.
9.00 - 16.00 9.00 - 13.00 9.00 - 13.00 15.00 - 19.00 -

 

Piedāvātie pakalpojumi

 • Iespēja lasīt grāmatas, žurnālus un avīzes;
 • Brīvpieejas internets;
 • Kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojumi;
 • Reizi mēnesī – pieņem ģimenes ārsts;
 • Dažādas galda spēles.

Grīnvaltu sabiedriskais centrs

Centru vada Gunārs un Gunta Šlosbergi

Tālr.: 27061590

e - pasts: grinvalti@nica.lv

Adrese:  Pērkones iela 2-1, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473

Centrs atklāts 2018. gada 1. novembrī. Iedzīvotāji tiek laipni aicināti nākt ar priekšlikumiem centra darbības aktivizēšanai.

DARBA LAIKS P. O. T. C. Pt.
15.00 - 19.00 17.00 - 20.00 - 10.00 - 14.00 9.00 - 13.00

 

Piedāvātie pakalpojumi

 • Brīvpieejas internets;
 • Dažādas galda spēles;
 • Radošās nodarbības.