Datums: 22.01.2021 Īstenots projekts “Tautastērpa elementu iegāde Otaņķu etnogrāfiskajam ansamblim”


2020. gada 5. oktobrī tika apstiprināts Nīcas novada attīstības biedrības iesniegtais projekta pieteikums “Tautastērpa elementu iegāde Otaņķu etnogrāfiskajam ansamblim” Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas “Dziesmu un deju svētku kustības amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā. Tika piešķirts finansējums 1985,- EUR apmērā, ar mērķi uzlabot materiāli tehnisko bāzi Otaņķu etnogrāfiskajam ansamblim, iegādājoties jaunus un autentiskus tautastērpa elementus. Latvijas nacionālais kultūras centrs norāda, ka īpaši šī vajadzība ir etnogrāfiskajiem ansambļiem, jo tie ir tradīciju nesēji un galvenie paraugi tautastērpa lietošanas kontekstā.

Nīcas tautastērps jau vēsturiski tiek izdalīts kā atsevišķa novada tautastērps. Tam ir īpatnējs, no citiem novadiem atšķirīgs raksturs, un tas ir ļoti grezns. Nīcas krāšņais tautastērps ir būtiska latviešu kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa, un tas ir kļuvis par latviešu nacionālās kultūras reprezentācijas tērpu ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām. Tajā atspoguļojas tautas daiļrade, tradīcijas, vēstures procesi, tautas pašapziņas apliecinājums. Nīcas novads var lepoties ar diviem etnogrāfiskajiem ansambļiem - Nīcas un Otaņķu, kas ir Nīcas kultūrtelpas un tradīciju uzturētāji cauri gadu desmitiem.

Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis 2019.g. nogalē svinēja savu 55 gadu pastāvēšanu un tas regulāri piedalās dažādos folkloras festivālos un pasākumos novadā, Latvijā un arī ārpus tās. Ansamblis palīdz saglabāt novada kultūrvēsturiskās vērtības un ar savu dzīves uzkrāto mantojumu rūpējas, lai tās nezustu un tiktu nodotas nākamajām paaudzēm.

Lai mantotos tautastērpus spētu saglabāt kā materiālā mantojuma vērtības, kā arī etnogrāfiskā ansambļa tēls būtu atbilstošs kultūrvēsturiskā mantojuma nodošanai nākamajām paaudzēm un ieinteresētajām pusēm, par piešķirto finansējumu Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai tika izgatavoti šobrīd nepieciešamākie Nīcas tautastērpa elementi – trīs Nīcas samatotās vestes, četri Nīcas tautiskie krekli, viens Nīcas zīļu vainags.

Kultūras centra vadītāja
Ieva Šmite