KALNIŠĶU APZAĻUMOŠANAS TALKA - KOŠUMS AR IZZINOŠU STĀSTĪJUMU

Datums: 16.09.2021 KALNIŠĶU APZAĻUMOŠANAS TALKA - KOŠUMS AR IZZINOŠU STĀSTĪJUMU


Ēkai, kur ierīkots Kalnišķu sabiedriskais centrs, garām ved grantēts ceļš, ko aktīvi izmanto gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi, kas ar automašīnām dodas apskatīt Papes zirgus. Šis ceļa posms vienmēr ir putekļains. Bija pienācis pēdējais brīdis kaut ko darīt lietas labā – “Mums tā ideja bija tik ilgi briedusi, ka neturējās vairs nekādos rāmjos”, teic apzaļumošanas talkas ieceres autore, Kalnišķu sabiedriskā centra vadītāja Inita Ķaupele.

Un tā, 14. septembrī, Kalnišķos ar plašu vērienu tika uzrīkota apzaļumošanas talka. Pieaicinot enerģisko dārznieci Sintiju Pickēnu - Kupši, Nīcas kultūras centra darbinieki – vadītāja Lelde Jagmina, tehniskais darbinieks Mareks Mūrnieks, pasākumu organizatore Sandra Skadiņa, Jūrmalciema sabiedriskā centra administratore Kristīne Sīle kopā ar kalnišķnieku Jāni Zvirbuli un vietējām iedzīvotājām, seniorēm  Ausmu Karuli, Beati Balčus, Staņislavu Mikāni, Veltu Kūpeli, Irēnu Rāti, īpaši ar saviem dzīves pieredzē balstītiem padomiem, paveica lielu un skaistu darbu – iestādīja divu dažādu šķirņu koku rindu ar kļavām, sarkanlapu ozoliem, vītoliem, ceriņiem, jasmīniem,  nokareno bērzu, skābardi, lai ir dažādība, lai ir, kur piesiet aci visos gadalaikos, bet pie ēkas, kur ierīkots Kalnišķu sabiedriskais centrs, izveidota dobe ar košumkrūmiem. Talkas rezultāts būs ne tikai papildināta ainava, bet arī radīta izziņas taka. “Noskenējot ar telefonu norādīto kvadrātkodu (QR), varēs noklausīties vietējo iedzīvotāju stāstījumu par šeit iestādītajiem kokiem un krūmiem, uzzināt interesantus faktus par katru sugu” – vēsta Lelde Jagmina. Paralēli talkai notika arī stāstījumu filmēšana. Varam tikai vēlēt - Lai stādītais aug garumā, resnumā un košumā!

Bet pēc krietni padarīta darba visus ar savu tematisko dziesmu dziedājumu un stāstu par kokiem un puķēm priecēja Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskie ansambļi un vadītājas Laine Zeile un Solveiga Kūlaine. Talkas dalībnieki un Kalnišķu mājas iedzīvotāji varēja līdzi dziedāt jautrajām un skanīgajām ziņģēm. Arī saule mūs lutināja un sirdis priekā gavilēja!


Koku talka Kalnišķos