Nīcas Etnogrāfiskais ansamblis viesos pie Jūrkalnes un Pāvilostas Ļaudīm!

Datums: 08.09.2021 Nīcas Etnogrāfiskais ansamblis viesos pie Jūrkalnes un Pāvilostas Ļaudīm!


"Jūra krāc un vēji pūš, priekos, bēdās paiet mūžs!" - tā Nīcas Etnogrāfiskā ansambļa kolektīvs Sveicināja Jūru, kur no Jūrkalnes uz Pāvilostu braucot piestājām skaistajā stāvkrastā. "Jūra mazgā paladziņus" - tā saka Velta MAĻIKA , kad Jūras viļņi ar baltām putām skalo stāvo krastu! Jā, Jūra vieno Mūs - Jūrkalni, Pāvilostu un Mūsu skaisto Nīcu!
Jūrkalnes un Pāvilostas Nodibinājums ''FONDS" - CILVĒKS CILVĒKAM"", - cilvēkiem ar kustības traucējumiem - Nams jau šī gada pavasarī aicināja kolektīvu sniegt cilvēkiem gaišumu, prieku ar Mūsu tradicionālo mūziku. Bet pavasarī tas vēl nebija iespējams. Tā kā Nīcas Etnogrāfiskais ansamblis cītīgi notur mēģinājumus kopš jūlija, tad ar abu Rehabilitācijas centru vadītāju Mairu BRIEDI vienojāmies, ka tiksimies Septembra sākumā. Kolektīvs šoreiz bija sagatavojis vērā ņemamu, apjomīgu programmu. Uz abiem koncertiem tika uzaicināta māksliniece, vijolniece Santa GRABOVSKA /" Atštaukas" /. Vēlējos, lai kolektīva sniegums būtu dzīvespriecīgāks un skanīgāks, lai ieskanas vijole, jo mēs labi zinam, cik tomēr svarīgi iepriecināt cilvēku Sirdis! Kolektīva koncertprogrammā tika iekļautas dažāda rakstura Nīcas dziesmas, - par dziedātprieku, "Jo vakarā dziedāt gāju", - kas tie par Nīceniekiem, kas nedižojās, tāpēc spēcīgi noskanēja "Apkārt Nīcu, garām Nīcu". Rudens Nīcas tradīcijā bagāts ar Talku dziesmām, Velta MAĻIKA interesanti stāstīja par atmiņām, kā talkas norisinājās Viņas bērnībā, - un jautrā apdziedāšanās neizpalika! Aija SILENIECE, Olga BĒTA, Velta MAĻIKA iesaistījās apdziedāšanā ar Talku apdziedāšanās tautasdziesmām!
"Tev, saimniece, švaka maize, tavi puiši panīkuši, nevar zirgu apsedlot, nevar meitas nobučot!''. Arī Jūrai tika veltītas dziesmas, "Kas kaitēja zvejniekami pie Jūrīnas nedzīvoti", ar akordionu un vijoli izskanēja vairākas Nīcas ziņģes "Atnāks diena, kad pie manis atjās tautu dēls", arī bijušās kolektīva vadītājas Mirdzas PABĒRZAS , kura jau Mūžībā, iemācītā "Lustīgā ziņģe" cilvēkiem gāja pie Sirds! Kopumā koncertā izskanēja pāri par 20. dziesmām.
Mūs klausītāji uzņēma ar uzmanīgu klausīšanos un sirsnīgiem aplausiem! Par cik tika dziedāta arī Alfrēda VINTERA "Zvejnieka būdiņas logā", klausītāji dziedāja mums līdzi.
Dodot gūtais neatņemams un tā tik tiešām ir! Klausītāju sejās parādījās smaids, acis gaišākas un, vēlos cerēt , Sirdis starojošākas!
Liels Paldies Vadītājai Mairai BRIEDEI par noorganizētajiem koncertiem un jauko, skaisto, mīļo Nīcas Etnogrāfiskā ansambļa uzņemšanu! Jāsaka - uz tikšanos!

3.septembrī, 2021. gadā
Nīcas Etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Laine ZEILE


Nīcas Etnogrāfiskais ansamblis viesos pie Jūrkalnes un Pāvilostas Ļaudīm!