Datums: 11.10.2021 No 11.oktobra līdz 11.janvārim amatierkolektīviem jauni ierobežojumi


Noteikumi paredz, ka amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi drīkst notikt tikai epidemioloģiski drošā vidē. Tas nozīmē, ka mēģinājumos iekštelpās un ārpus telpām var piedalīties tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Jāievēro, ka nodarbības laikā telpās drīkst atrasties ne vairāk kā 20 personas (neskaitot kolektīva vadītājus). Vienlaikus jāparedz 15m2 telpas platība katrai personai un jāpievērš uzmanība, lai ģērbtuvju aizpildījums nepārsniedz 25%. Joprojām nedrīkst pieļaut grupu savstarpēju satikšanos. Mēģinājumos 2 metru distanci var neievērot dejas apguves laikā. Mutes un deguna aizsegus telpās var nelietot dziedot, spēlējot pūšaminstrumentu un dejojot.

Noteikumi paredz iespēju rīkot individuālas (vai vienas mājsaimniecības ietvaros) nodarbības amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāta. Tādā gadījumā vadītājam jābūt ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī jāievēro 2 metru distance nodarbības laikā.

Mēģinājumos jānodrošina iesaistīto un nodarbināto personu reģistrācija, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju. Ja konstatēta saslimšana ar Covid-19, pēc SPKC pieprasījuma ir jānodod mēģinājumos iesaistīto personu dati, kā arī jāsniedz informācija par mēģinājuma norises datumu un vietu.

Amatiermākslas kolektīvi nedrīkst rīkot aktivitātes un publiskus vai privātus pasākumus (tai skaitā doties uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās personas no cita kolektīva.

 

Plašāka informācija un avots: Jauni noteikumi amatiermākslas kolektīviem, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai | Latvijas Nacionālais kultūras centrs (lnkc.gov.lv)