Datums: 14.05.2021 Starptautiskā ģimenes diena


Starptautiskā ģimenes diena ir starptautiska mēroga svētki, kas ik gadu tiek atzīmēti 15. maijā. Starptautiskā ģimenes diena ir pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas jeb ANO iniciatīvas radīta diena, kas visā pasaulē tiek atzīmēta jau vairāk nekā 20 gadus. ANO Ģenerālā Asambleja Ģimenes dienu dibināja 1993. gadā, un jau 1994. gada 15. maijā norisinājās pirmās Starptautiskās ģimenes dienas svinības.

Starptautiskā ģimenes diena kā oficiāli svētki Latvijā tiek svinēti vien kopš 2008. gada. Svinot Starptautisko ģimenes dienu, tiek godinātas visas ģimenes, un ikviens tiek aicināts aizdomāties par ģimenes neizmērojamo lomu cilvēku dzīvē, vairāk laika un uzmanības veltot visiem savas ģimenes locekļiem – vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, bērniem. Šajā dienā sabiedrība tiek aicināta ne vien novērtēt ģimenes nozīmību, bet arī rūpēties par ģimenes vērtībām, nodrošinot to tālāknodošanu nākamajām paaudzēm.

Ģimene visos laikos ir bijusi sabiedrības pamatelements, cilvēcisko vērtību, paaudžu un kultūras vēsturiskā mantojuma glabātāja, kā arī nozīmīgākais stabilitātes un tālākās attīstības faktors. Tieši ģimenē sākas cilvēka dzīve, jo tieši šeit sākas tā formēšanās process. Tā kā ģimene ir mīlestības, cieņas un solidaritātes avots un uz tās principiem tiek būvēta jebkura civilizēta sabiedrība, bez ģimenes cilvēks gluži vienkārši nevar eksistēt.

Nīcas kultūras centrs piedāvā 5 idejas, kā kopā aizvadīt šos svētkus.