Datums: 08.04.2021 SUMINA NĪCAS ETNOGRĀFISKO ANSAMBLI 100 GADU JUBILEJĀ


 

Šodien, 8.aprīlī, ievērojot visus epidemioloģiskos drošības noteikumus, Nīcas etnogrāfiskajam ansamblim tika pasniegts Latvijas Nacionālā kultūras centra Goda raksts par ieguldījumu Dienvidkurzemes nemateriālā mantojuma saglabāšanā, spodrināšanā un tālāknodošanā, sveicot ansambli 100 gadu jubilejā. Tāpat Goda raksts tika pasniegts arī ilggadējai ansambļa dziedātājai Veltai Maļikai par godprātīgu un radošu ieguldījumu Nīcas etnogrāfiskā ansambļa darbībā un Dienvidkurzemes tradicionālās kultūras popularizēšanā. Savukārt Atzinības rakstus saņēma ansambļa dalībnieces Ausma Dzintare un Olga Bēta. Nīcas novada dome sveica un izteica lielu pateicību arī Aijai Sileniecei, Intai Ledājai-Langšteinai,  Līvai Sproģei, kā arī ansambļa vadītājai Lainei Zeilei.

Pērn Nīcas etnogrāfiskais ansamblis ieguldīja lielu darbu, lai parādītu plašākai sabiedrībai savu nozīmīgumu cauri laikiem piedaloties  īsfilmas “GADSIMTS NĪCAS TRADĪCIJĀM UN DZIEDĀTPRIEKAM” procesā. Tas bija apjomīgs darbs, jo notikumu ansambļa dzīvē ir bijis daudz un izsijāt svarīgākos nenācās viegli. Filmā izmantoti materiāli no Latvijas Nacionālā arhīva , Latvijas Valsts kinofotofonodokumenta arhīva, Nīcas senlietu krātuves, Reinholda Jansona ģimenes arhīva un Nīcas kultūras centra sagatavotie video materiāli.

 


Nīcas etnogrāfiskā ansambļa sumināšana 100 gadu jubilejā