Jāņa Žīmanta izstādes "Kalto lietu sapņi" atklāšana