Naujienes deķa posma darināšana Grīnvaltu sabiedriskajā centrā 07.2021.