Nīcas etnogrāfiskā ansambļa sumināšana 100 gadu jubilejā