Zāļu deķu darināšana Kalnišķu sabiedriskajā centrā 16.06.2021.