NĪCAS ETNOGRĀFISKAIS ANSAMBLIS

Clipboard02

Vadītāja: Laine Zeile /26482799/

Nodarbību diena - TREŠDIENA 16:30, Nīcas k/n 2.st. telpa

Dalībnieki – 6

Nīcas Etnogrāfiskais ansamblis dzied Nīcas novadā pierakstītas dziesmas. Tiek izmantoti folkloras materiāli no vairākiem avotiem: gan no folkloras ekspedīciju Nīcā vākuma – gan skaņas ieraksti, gan pierakstītie folkloras materiāli, kā arī tiek apzināts Veltas Maļikas, Annas Cērpas, citu Nīcā dzīvojošu teicēju, līdz mūsdienam saglabātais, folkloras materiāls. Pētnieciskais darbs norit vienmēr, jo tautasdziesmu melodiju un tekstu materiāla Nīcas novadā pierakstīts ļoti daudz. Kolektīvu, laika gaitā, vadījušas tādas Nīcā ievērojamas personības, kā Reinholds JANSONS un Mirdza PABĒRZA. Kolektīva mēģinajumi norit sirsnīgā, muzikāli radošā gaisotnē. Apsveicam kolektīva dziedātājas dzīves svarīgajos svētkos un, sākot ielocīt balsi, pārrunājam, kā katram veicas un arī viens otru uzklausām, palīdzam grūtākajos dzīves mirkļos. Dziedātājiem tiek stāstīts un ieteikts, kā pareizi, dziedāšanas procesā, veidot skaņu, kā pareizi elpot, kā strādāt ar dikciju, artikulāciju, lai kopīgais ansambļa skanējums būtu “dūšīgs” un piesātināti skanīgs. Kolektīva vadītajam radoši pētnieciskais darbs nekad neapsīkst, jo folkloras mantojums Nīcas novadam ir LIELS! To apzināt, sakārtot un iemācīt ir ļoti nopietns un atbildīgs darbs!