NĪCAS SIEVIEŠU KORIS

Nīcas siev koris

Diriģente, kora vadītāja – Antra Berga /29138096/

Diriģente, kormeistare – Justīne Siksna

Mēģinājumi notiek OTRDIENĀS 19:00, Nīcas k/n  Baltajā zālē

Moto: Dziedāt sev par prieku!

 

Koris dibināts – 1973.gadā. Pirmais diriģents Ludvigs Leitis sākotnēji korim piesaistījis ap 50 dziedātāju. Vienīgā kora dalībniece, kura korī dzied no tā pirmsākumiem, ir Ieva Žodziņa.

Diriģenti: Ludvigs Leitis, Laima Pavītola, Skaidrīte Starka. No 1990. gada Nīcas sieviešu kori vada un diriģē Līga Amerika – Ansiņa. 2020. gadā kora vadību pārņem Antra Berga.

Repertuārs – latviešu oriģināldziesmas, tautasdziesmas, garīgā mūzika.

Viens no koncerttērpiem – Nīcas tautastērps, kas atzīts par viskrāšņāko Latvijas novadu tautastērpu, tādēļ visbiežāk tiek izmantots, prezentējot Latviju ārpus tās robežām.

Sieviešu koris ir piedalījies visos Latvijas Dziesmu svētkos, 2 reizes arī dziesmu karos. Regulāri piedalās koru skatēs, 2016. gada Liepājas apriņķa sieviešu, vīru un jaukto koru skatē Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā Nīcas sieviešu korim tika piešķirta 1. kvalitātes pakāpe un Latvijas Nacionālā kultūras centra diploms. 2018.gadā Nīcas sieviešu koris skatē ieguva I pakāpes diplomu, uzrādot labāko rezultātu no Liepājas apkārtnes koriem un izcīnīja iespēju piedalīties Dziesmu un deju svētkos.

Vērtējot Nīcas sieviešu kori, virsdiriģents Gints Ceplenieks norādīja: “Liels skanīgs kolektīvs, uzteicama ir jauno dziedātāju proporcija korī un simpātiska muzicēšana”.

Sieviešu koris ir piedalījies Starptautiskos, Baltijas un Nacionālos festivālos, pašvaldības rīkotajos pasākumos. Koris ar koncertiem ir apmeklējis tādas valstis kā: Vācija, Polija, Francija, Zviedrija, Krievija, Lietuva, Dānija, Slovākija, Bavārija, Itālija.

Koris apguvis arī dažādu citu zemju tautasdziesmas un oriģinālmūziku oriģinālvalodās, tostarp pasaulē populāras un zināmas dziesmas.

Regulāri uzstājas kopā ar Latvijas mērogā nopelniem bagāto Nīcas vīru kori, tādējādi ir apgūts arī jaukto koru repertuārs.