PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU VOKĀLAIS ANSAMBLIS "ČIEKURIŅI"

 

 

Bērnu vokālais ansamblis “Čiekuriņi”

Kolektīva vadītāja: Antra Berga /29138096/

Nodarbību vieta – Nīcas k/c Baltā zāle”, OTRDIENA 18:00 - 18:40

PIRMĀ TIKŠANĀS 5. OKTOBRĪ, OTRDIEN, 18:00 NĪCAS K/C BALTAJĀ ZĀLĒ

Moto: Maziņš esmu es, ātri augšu es!

 

Bērnu vokālais ansamblis ar panākumiem darbojas jau no 2006. gada. Ar bērniem strādā profesionāla mūzikas pedagoģe. Kolektīvā dzied bērni vecumā no 2 – 6 gadiem, ansambļa bērnu sastāvs mainās, jo visi aug. “Čiekuriņa” dziedātāji sniedz priekšnesumus pašvaldības rīkotajos pasākumos. Bērni apgūst vecumam atbilstošas dziesmas un uzstājas, gan kā kolektīvs, gan individuāli. Daudzi no agrākajiem vokālā ansambļa dalībniekiem mācās Nīcas Mūzikas skolā un ar panākumiem novada vārdu pārstāv dažādos konkursos.