VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS "NĪCA"

Dziesmusvetki2018 varti

Kolektīva vadītāja - Maruta Dzērve /26532292/

Koncertmeistare - Ritma Kluce

Nodarbību dienas – OTRDIENAS 19:30,  CETURTDIENAS 20:00, Nīcas k/n skatuve

Dalībnieku skaits – 18.

Moto: Nīcas ciemīns mazs ciemīnis, bet diženi turējās!

 

Kolektīvs dibināts 1993.gadā. Tā darbības pamats - latviešu dejas, Nīcas novada tradīciju un tautastērpa godināšana. Kolektīvā dejojušas vairākas nīcenieku, otaņķnieku, bernātnieku un liepājnieku paaudzes - vairāk kā 100 dejotāju. Kolektīvs piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos kopš 1993.gada (1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2018) un Deju svētkos „Rīgai-800”. XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku tautas tērpu skates laureāts. Vidējās paaudzes deju festivālu un novadu deju svētku ilggadējs dalībnieks. 2014. gadā Bernātos uzņēma vidējās paaudzes deju festivālu „Soļi smiltīs”. Koncertējis Vācijā (1999, 2011), Čehijā (2001), Slovākijā (2002,2014). Vairākkārt sadarbojies ar Lietuvas latviešu biedrībām – Klaipēdā un Viļņā. Kuplina Nīcas novada pasākumus, rīko sadraudzības koncertus un arī labprāt koncertē pie draugiem citos novados.